ציפי המר מנכ"לית נגב תשעשרה בראיון אצל אלעד זוהר וירדן הראל 

כתבה בערוץ 13